מערכת אזכור ודיווח ראשוני ייעודי


חיפוש
נמצאו 739 תוצאות
 

אל רו"ח של המועצות הדתיות הבוקר נשלחה אליכם חבילת הדיווח המעודכנת של המועצות הדתיות, הכוללת: · פורמט דו"ח כספי מבוקר לשנת 2016. · פורמט דו"ח הנהלה לשנת 2016. · פורמט דו"ח תקציב מול ביצוע לשנת 2016. בברכת הצלחה ביישום מוצלח של המעבר לתקינה החשבונאית הממשלתית, יחזקאל כהן מנהל אגף בכיר לתכנון ותקצוב

23/03/2017


כתב מינוי מורשה חתימה
01/01/2018-31/12/2018

אבן יהודה

08/01/2018


כתב מינוי חשב מלווה
01/01/2018-31/12/2018

אבן יהודה

08/01/2018


כתב מינוי חשב מלווה
04/01/2017-31/12/2017

אבן יהודה

19/07/2017


הצעת תקציב לשנה 2017

אבן יהודה

23/07/2017


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2017

אבן יהודה

28/01/2018


כתב מינוי חשב מלווה
03/01/2016-31/12/2016

אבן יהודה

12/03/2017


הצעת תקציב לשנה 2016

אבן יהודה

05/07/2016


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2016

אבן יהודה

06/09/2017


הצעת תקציב לשנה 2017

אופקים

11/07/2017


הצעת תקציב לשנה 2016

אופקים

30/06/2016


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2016

אופקים

05/09/2017


הצעת תקציב לשנה 2017

אור יהודה

04/07/2017


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2017

אור יהודה

05/09/2018


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2017

אור יהודה

12/12/2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 >

פותח ע"י צוות פיתוח יישומים - אגף מערכות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת, 2016